onsdag, juni 11, 2008

LS: Vi stödjer inte FRA-folkpartister!

Liberala studenter, över hela landet, har beslutat att inte stödja de ledamöter som röstar för FRA- förslaget på tisdag i de fall de skulle söka återval till Riksdagen 2010. Beslutet har meddelats Fp riksdagsmän via brev idag.

Vi kan inte förlika oss med tanken på att vårt liberala parti kan tänka sig att rösta för en sådan här lag, utan tillstymmelsen till försök att förklara varför det skulle vara liberalt. Istället har vi nåtts av skeva analyser som utgår från statens behov istället för den naturliga utgångspunkten i den individuella integriteten.

Liberala studenter kommer istället att aktivt stödja och propagera för kandidater som söker riva upp sådan lagstiftning som eventuellt kan komma att stiftas på tisdag. Vi kan inte stilla sitta och se på när viktiga principiella sammanhang bara presenteras med en lösryckt och teknisk lösning som är mer provokativ på vår ideologiska stans än klargörande av den.

Inga kommentarer: