onsdag, mars 27, 2013

Behåll Östra Villan och Bögatans förskola!

I går hanterade SDN Örgryte-Härlanda frågan om hur många förskoleplatser stadsdelen ska ha de kommande åren. Örgryte-Härlanda är en av de stadsdelar i Göteborg som haft möjligheten att bygga helt nya förskolor. Det är något positivt, det ger också möjligheten att avveckla platser i lokaler som inte är ändamålsriktiga, vilket också har skett.

Folkpartiet och Alliansen är av uppfattningen att förskolegrupperna inom stadsdelen är allt för stora och att barntalet per grupp måste minska. Det finns en rad skäl för det. Ska vi nå minskade barngrupper i förskolan krävs en fortsatt expandering av förskolor och att redan etablerade och populära förskolor blir kvar.

Nu när det inte finns någon aktuell kösituation är det dags att rikta fokus mot kvalitén inom förskolan och en viktig reform att genomföra är mindre barngrupper. Därför föreslog vi nämnden att Östra Villan på Sanatoriegatan och Bögatans förskola ska behållas, istället för att avvecklas under 2014. De rödgröna partierna avslog tyvärr vårt förslag. Det kommer dock en chans till och den hoppas jag att majoriteten tar.

Inga kommentarer: