måndag, juli 01, 2013

EU och demokratin

Första seminariet efter lunch blev ett intressant samtal om EU och demokratin med bla Cecilia Malmström och Peter Wolodarski i panelen. Mer makt till Europarlamentet samtidigt som det har dåligt folkligt stöd är ett problem menade Peter. Cecilia lyfte fram flera viktiga reformer som har genomförts i spåren efter finanskrisen och vikten av samarbete. Samtidigt menade hon att enskilda ledamöter har och kan spela en viktig roll i parlamentet och lyfte fram Isabella Lövins arbete med EU:s fiskepolitik.

Det finns många andra svenska politiker att lyfta fram och som att gjort skillnad i Europa. Cecilia och Marit Paulsen är två bra exempel. Jag hoppas på en positiv EU-valrörelse nästa vår. Tyvärr tror jag att den kommer att handla om vad EU inte ska göra. Göran Hägglunds tal igår var en fingervisning om det.

Inga kommentarer: