måndag, januari 22, 2007

Betyg är för elevens bästa

Färska siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN) visar att studiebidraget dragits in för 386 gymnasieelever i Göteborg, vilket är en tredubbling på tre år.I dag får alla under 20 år som går på gymnasiet 1050 kronor i månaden av CSN. Men har eleven en frånvaro på mer än 20 procent, utan giltiga skäl, så dras bidraget in för den månaden.Skolket har inte ökat, ökningen beror på att våra skolor har blivit bättre på att rapportera in frånvaron till CSN. Det är ett resultat av utbildningsförvaltningens arbete på att underlätta rapporteringen.Men samtidigt är skolk och olovlig frånvaro ett stort problem i Göteborgs gymnasieskolor. Under 2005 var frånvaron 16 procent för hela den kommunala gymnasieskolan.

Avgörande för om eleverna ska kunna nå läroplanens mål är att de är närvarande på lektionerna. Där ger lärarna helheter och sammanhang, som aldrig kan prövas i prov och tester. Ingen annanstans i arbetslivet är det acceptabelt att den enskilde kommer och går som den vill. Att kräva närvaro och att se strängt på skolk är därför en viktig del inför vuxenlivet.Alla i skolan, både lärare och elever, ska visa respekt för varandras arbete genom att passa tider och aktivt delta i skolans arbete. De elever som skolkar mest är inte de som har lättast att tenta av betygen, utan tvärtom de som har störst behov av att vara närvarande.Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma, och ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva.Särskilt barn som kommer från hemmiljöer utan studietradition behöver en skola med kunskapskrav.De elever som är i störst behov av stöd drabbas värst av oordning och stök i skolan.Därför anser jag att vi bör införa ordningsbetyg i terminsbetygen på gymnasiet. Elever behöver uppmärksammas mer på betydelsen av att uppföra sig, finnas på plats under lektioner och inte störa andra. Även föräldrar behöver få tydligare information om hur deras barn agerar i skolan.En del elever behöver hjälp och stöd. Men man hjälper ingen genom kravlöshet.

Det faktum att man har höga förväntningar på närvaro, på respekt för andra och på kunskaper är enligt mig ett uttryck för engagemang för eleverna. Elever som har problem måste tidigt identifieras genom extra stöd, nationella prov och andra utvärderingar, samtidigt som elever med mer läshuvud ska ges fler utmaningar. Jag hoppas att den nya regeringen framöver sätter eleven i centrum och skapar möjligheter för våra gymnasieelever att växa, forma sina egna liv och förändra sin omgivning. Då är jag övertygad om att alla kan hitta sin plats, finna glädje och lust att gå till sina lektioner.

// Pär, publicerat på GT debatt, den 20 januari 2007. http://gt.se/index.jsp?a=840617

Inga kommentarer: