onsdag, januari 07, 2009

Kärnkraft istället för rysk gas!

Det har varit ett kallt inledande på det nya året. Kallare blev det när gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina trappas upp ytterligare idag. Länderna anklagar varandra för att ha stoppat exporten av rysk gas till Europa via Ukraina. Bråket som indirekt sker på regeringsnivå har lett till att 17 europeiska länder drabbats av gasbrist. Cirka 80 procent av all rysk gas till EU går nämligen igenom Ukraina.

Behovet av annan energi istället för Kreml styrda Gazproms gas blir allt tydligare. EU:s medlemsländer utrycker allt större oro. Den oron förstår jag och den självklara inriktningen på kommande beslut borde vara satsningar på kärnkraft.

EU och Sverige behöver tillsammans med förnyelsebar energi mer kärnkraft inte bara för att säkra klimathotet utan även mota den ryska staten. Det fortsatta energibehovet är också ut ett säkerhetspolitiskt syfte oerhört viktigt. Att göra sig beroende av en partner som styrs efter Kremls agenda skapar problem och hindrar den inhemska energipolitiken, och kan i förlängningen ha katastrofala konsekvenser.

Bulgarien är ett av de länder som drabbas hårdast. Där hotar nu presidenten att starta upp de osäkra reaktorer som stängdes ner i samband med att landet blev medlem i EU. Deras energiförsörjning hotas nu precis på samma sätt som när landet efter sovjetiskt mönster skulle ställa om till kommunism.

Vårt avlånga land är stort, har tung industri och är glestbefolkat. Dessutom ligger vi geografiskt på norra halvklotet vilket kräver uppvärmning. Till det behövs energi som hela tiden är säker och har konkurrenskraftiga priser. Framtiden kommer att styra in vårt resande mot mer av elanvändning. Till det behövs kraft. Den räddar både klimathotet, den inhemska energiproduktionen och stabiliserar det säkerhetspolitiska läget. Fasa ut gasen och bygg nya kärnkraftreaktorer!

Inga kommentarer: