torsdag, januari 15, 2009

Som man frågar får man svar!

TCO presenterade idag en rapport tillsammans med Sveriges Förenade Studentkårer och Tria, som undersöker studenters inställning till de studiesociala villkoren.

Så som TCO, SFS och Tria har ställt upp frågeställningarna är resultaten i rapporten på inget sätt förvånande. Att nio av tio studenter vill ha högre studiemedel och att de flesta tycker att det är viktigare än ett avskaffat fribelopp är inget underligt - vem skulle inte vilja ha ett höjt bidrag utan krav på motsvarande höjd motprestation? Men rapporten visar också att tre av fyra studenter vill ha höjt tak i fribeloppet, och att nio av tio vill att inkomster under sommarlovet undantas - ståndpunkter som vi i Liberala studenter har drivit sedan länge. Rapportförfattarna väljer tyvärr att lyfta fram opinionen för höjda bidrag istället.

Liberala studenter är också för att låta även banker sköta låneverksamheten till studenter, i konkurrens med CSN. Det handlar då inte om att bankerna helt ska ta över CSN:s roll, men CSN skulle må bra av att konkurrensutsättas. Det skulle också leda till mer valmöjligheter för studenterna, och staten skulle fortfarande stå säkerheten för lånen. Ett liknande system finns i Finland och det anser vi att Sverige bör titta på.

Vill man framstå som seriös måste man kunna ta ett helhetsgrepp på frågan, inte bara vara en kravmaskin för högre bidrag. Vi hoppas att den studiesociala utredningen tar hänsyn till sammanhanget i helhet när den lägger fram sitt förslag.

Inga kommentarer: