måndag, oktober 18, 2010

Valanalys del 2. Är den politiska identiteten på väg bort?

Frågar man Demoskops vd Anders Lindholm likt ovan, så blir svaret ja. Lindholm menar på DN debatt i dag att avsaknad av politisk identitet är den enskilt viktigaste förklaringen till att den svenska väljarkåren kraftigt förändrades mellan januari 2008 och valdagen i september. Till Demoskop uppgav 34 procent att de saknar ideologisk grund. Av oss unga väljare (vi under 30 år) saknar hälften ideologisk hemvist. Det kan förklara varför väljarna kan gå direkt från att rösta på Socialdemokraterna i ett val till att rösta på Moderaterna i ett annat. Parti ersätts allt mer av sak och person. Det i sin tur leder till en ökad rörlighet bland väljarna.

Av dem tillfrågade i undersökningen uppgav 27 procent att de är liberala, 23 procent är socialdemokrater, 8 procent är socialister, 6 procent är konservativa och 2 procent anser sig själva vara nationalister. Socialdemokraterna fortsätter att tappa mark och är inte längre det självklara alternativet. Däremot är det glädjande att allt fler ser sig som liberala. Samtidigt är det inte självklart att lägga sin röst på Folkpartiet liberalerna, även om våra väljare i stor utsträckning anser sig liberala. Det är en utmaning att anta.

Lindholm skriver att: ”De väljare man nu lyckades övertyga kan inte förväntas vara lojala. De måste övertalas på nytt i sakpolitiken och genom trovärdiga företrädare, samtidigt som den politiska integriteten och den långsiktiga inriktningen säkras.”

Det har länge varit en verklighet för oss i Folkpartiet. En trogen väljarskara är kanske den bästa resursen ett parti kan ha. Folkpartiets väljare gillar däremot att vara otrogna. Vid varje val tappar vi nära hälften av våra väljare jämfört med föregående val. Men vi är duktiga på att ragga nya. Historiskt är vi som parti det nästa bästa alternativet att rösta på. Men lyckats vi inte övertyga tillräckligt många att återigen rösta på oss kommer vi fortsätta att tappa väljare. Därför är det ett faktum att vi behöver kampanja mer än andra partier. Vi genomförde en stark lokal kampanj i Göteborg men det räckte inte hela vägen. Folkpartiet har länge kallats för partisystemets Hallsberg; en väntsal för partibytare. Det är en verklighet som fler partier kommer att få rätta sig efter framöver.

Som liberal vill jag att politiken ska bygga på frihetliga och liberala värderingar och uppenbarligen anser en fjärdedel av svenskarna att den vägen är bäst att gå. Frågan är vad den värderingen står för? Jag tror att det är i kombination med en ständig förnyelse, en bra ideologisk kompass och samspel med samtiden som en bra politik kan utvecklas. Lyckas den kombinationen kan även politiskt identitet och partival bli samma sak.

Inga kommentarer: