måndag, oktober 11, 2010

Ny läroplan med tydliga kunskapskrav

Jan Björklund presenterade i dag den nya läroplanen för grundskolan (Lgr 11) som ska innehålla kursplaner för grundskolans ämnen. Den nya läroplanen, med kursplanerna, ska införas successivt från hösten 2011. Jämfört med LP94 blir det betydligt mer styrning och färre lokala avvikelser. Det stärker likvärdigheten över landet.

Kraven i skolan ska framöver vara tydliga för både elever, föräldrar och elever. I dag måste en elev i åk 9 som vill nå godkändnivån (E) i matematik klara nära 70 mål - nu minskas dessa till cirka 30 kunskapskrav. Det är en väsentlig skillnad och ett bra exempel på den kommande förändringen.

Fram över kommer det att bli avstämningar i årskurs 3, 6 och 9. Tidigare och tydligare kunskapskontroller leder också till att stödet till de elever som inte klarar kraven kan sättas in betydligt fortare vilket är en klar förbättring – inte minst för de elever som har det betydligt svårare i skolan.

När det gäller debatten om religonsundervisningen hänvisar jag till Adam Cwejman för vidare läsning.

I nyhetsflödet: Ex, GP, SR, Svd,

Inga kommentarer: