torsdag, november 05, 2009

Skicklighet och kompetens ska styra - Inte LAS

Syftet med turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) var att skapa trygghet för anställda. Sedan 1970-talet då lagen kom till har dock mycket förändrats på svensk arbetsmarknad och lagen får därför idag helt andra konsekvenser. Reglerna drabbar inte sällan de anställda i form av otrygghet och oförutsägbarhet. Kvinnor, ungdomar och invandrare är grupper som reglerna särskilt försvårar för på arbetsmarknaden. Reglerna försvårar också för små och medelstora företag att behålla den kompetens som de behöver på alltmer konkurrensutsatta marknader. Det skriver jag idag tillsammans med Agneta Berliner, riksdagsledamot (FP), Adam Cwejman, ordförande Luf, Anna Steele Karlström, ordförande Liberal Mångfald och Gunilla Gustafsson, ordförande Liberala Företagare i Tidningen NU.

Inga kommentarer: