torsdag, september 11, 2008

Regeringen satsar på Göteborg!

I dag presenterar partiledarna i Allians för Sverige den enskilt största satsningen på infrastruktur som någonsin gjorts i en budgetproposition i Göteborg. I budgetpropositionen för 2008 gjordes en förstärkning på väg och järnväg med drygt 1 miljard kronor per år. Nu satsar regeringen ytterligare 7,6 miljarder kronor i en särskild närtidssatsning under 2009 och 2010. För de kommande två åren innebär det att 10 miljarder kronor satsas på att åstadkomma förbättringar i hela landet för pendlare och transportberoende företagare.

GP:s ledarsida skriver; jämfört med den tidigare socialdemokratiska regeringens ljumma intresse för Göteborgs infrastruktur är alliansregeringens investeringspaket nästan storslaget. Det är storslaget, inte minst tack vare lokala allianspolitiker i Göteborg.

För Göteborgsregionen innebär närtidssatsningen att fyra angelägna projekt kan slutföras eller påbörjas:
1. Utbyggnaden av E 45 Älvängen-Trollhättan pågår, men har visat sig bli betydligt dyrare än vad som tidigare beräknats. Utan tillskott skulle tempot i projektet behöva bromsas upp. Genom närtidssatsningen kan vägen i stället bli klar två till tre år tidigare än vad som annars varit fallet.

2. Göteborgs hamn är Nordens största hamn och en viktig hamn för stora delar av svensk exportindustri. Vägen till hamnen är tungt trafikerad och har vissa flaskhalsar. Genom närtidssatsningen kommer denna vägsträcka kunna förbättras.

3. Genomförandet av planeringsarbetet för den nya Älvförbindelsen säkerställs, med syfte att möjliggöra de kommande beslut som behöver tas om utbyggnad. Enligt de besked som regionen/kommunerna givit kommer de att medfinansiera byggnationen av Älvförbindelsen.

4. Rv 40 Rångedala-Hester är den kvarvarande, felande länken innan hela Rv 40 Göteborg-Jönköping är utbyggd till mötesfri standard. Genom närtidssatsningen kommer detta projekt äntligen kunna påbörjas och vägstandarden mellan Stockholm och Göteborg blir bättre. Projektet innebär att sträckan byggs om till fyrfältsväg.

Som vi har väntat, äntligen har vi en regeringen som satsar på Göteborg. Frågan som journalisterna borde ställa till Göran Johansson (s) är; varför har tidigare regeringar inte satsat på Göteborg?

Infrastrukturen är enorm eftersatt i Göteborg, beskedet från regeringen idag är oerhört välkommet. Nu kan arbetet med en ny älvförbindelse starta. Satsningarna på Västsverige kommer förbättra tillväxtförutsättningarna något enormt. Mycket halleluja idag!

Ibrahim Baylan tidigare skolminister och nu talesperson för sossarna i infrastrukturfrågor är kritisk. Han säger till SVT: Det är väldigt lite utifrån de behov som finns. Vems fel är det att infrastrukturen i hela Sverige och inte minst vägarna har blivit oerhört eftersatta? Den regering han själv tidigare tillhörde. Hur reagerade han då? Nä, sossarna borde svara på varför de inte har gjort något själva.

En ny hamnbana i Göteborg är inte bara viktigt för Göteborg, det är en fråga som berör hela Sverige och den behöver satsas på i den kommande proppen.

Inga kommentarer: