tisdag, september 16, 2008

Jobb ska löna sig

Idag presenterar regeringen på DN debatt fortsatt sänkningar av skatten, det vill säga det tredje steget i jobbskatteavdraget. Det ska löna sig att arbeta och jobblinjen måste fortsätta vara centralt för regeringens politik. Utan fler i arbete får staten inga medel till välfärden. Det har gått två år sedan Alliansen tog över regeringsmakten och de fyra partiledarna kan se tydliga trendbrott i kampen mot utanförskapet, dessa är välkomna. Vad oppositionen vill, vet knappt de själva. Det är dags att Socialdemokraterna börjar berätta vad de vill göra och vem de vill styra landet med.

Antalet människor som får utbetalningar från olika ersättningssystem har minskat med cirka 125 000 sedan 2006, samtidigt har antalet sysselsatta ökat med närmare 200 000 personer. Den ekonomiska politiken spelar roll, det visar regeringens framgångar. Tillsammans med förbättringar för företagens villkor går vi mot bättre tider.

Inga kommentarer: