måndag, maj 09, 2011

Försvara din vårdcentral

"I valet använder Socialdemokraterna ett budskap som starkt ifrågasätter alla privata alternativ i hälso- och sjukvården. Det är beklagligt att Socialdemokraterna nu tycks gå Vänsterpartiet till mötes och ställer upp på Vänsterpartiets benhårda linje mot privata alternativ, vilket gör att 84 privat drivna vårdcentraler nu riskerar att stängas 2014." - Jonas Andersson (FP)

I dag kan alla invånare, över 16 år, välja bland 200 vårdcentraler runt om Västra Götalandsregionen. Sedan vårdvalet genomfördes, på initiativ från Folkpartiet, har det tillkommit 84 nya vårdcentraler. Friheten att välja ledde till ett ökat utbud, bättre tillgänglighet, service och bemötande.

Valfriheten har bidragit till att öka mångfalden i sjukvården, gett patienterna mer makt och skapat större frihet för personalen. Valet på söndag kan ändra på allt det där. Vänsterpartiet går till val på att stänga alla fristående vårdcentraler när deras avtal löper ut 2014. Sätt stopp för Vänsterpartiet och de rödgrönas planer. Rädda din vårdcentral och försvara din rätt att välja.

Fler bloggar: Daniel, Berit,

I nyhetsflödet: GP, GP2, GP3, GT, GT2, GT3,

4 kommentarer:

LeoB sa...

Kommentaren hos din (fp)-kollega Berit var ganska (o)roande. Är det verkligen så det ser ut som det sägs där:

http://beritkrantz.blogspot.com/2011/05/vill-du-ha-forsamrad-vard.html

Agneta Berglöw.leg ssk sa...

Hej Pär!
Detta förestående regionval är oerhört viktigt och viktigast är hur sjukvården bedrivs och hanteras i VGregionen i allmänhet och i Gbg i synnerhet.Är ssk sedan 40 år !! och har skrivit insändare och debattart.sedan 1973 om just vården.Soc.dem med K Brunnström i spetsen är förödande(hennes nedläggning av 3 VC i väster 2004 glömmer jag aldrig.Med henne i som ordförande i SU:s utförarnämnd kommer personal och patienter att gå under.Senaste utspelet att bemanna akutmott med fler läkare genom att ge dem ännu högre lön än de redan har är ju sanslöst.Läkarna är som övrig pers. anställda på SU och skall naturligtvis bemanna på akuten likvärdigt som alla andra pers.kategorier.Många läkare har makten och härligheten(att göra som man vill=vill ej vara schemalagda)men inte ärligheten.Vilken syrra får tillägg på sin redan oerhört låga lön för den kompetens och oerhörda ansvar som hon har varje dag överallt inom sjukvården-INGEN!Jag har varit med om det mesta men det här tar priset.Fortfarande ett underbart yrke när man väl kommer fram i byråkratidjungel och alla omorganisationer som aldrig får sätta sig,att hjälpa med sin kompetens,erfarenhet och ett stort hjärta.

Pär Gustafsson sa...

@LeoB nu gäller detta vårdcentralerna och inte akuterna. Men självklart behövs det förbättringar även där för att komma tillrätta med brister och problem, som exempelvis långa väntetider. Är något akut, som en fraktur i Davids fall, så ska det kunna hanteras direkt på samma ställe.

Vi är beredda att prioritera resurser till detta. Vi vill vidare utveckla akutläkarkonceptet, för att få fler läkare med akutmottagningen som sin ordinarie arbetsplats. Men det krävs inte bara mer resurser, utan vi är övertygade om att sjukhusen måste fullfölja och intensifiera arbetet med att förbättra informationen till väntande patienter och också stärka servicenivån i övrigt.

Tack för din kommentar!

LeoB sa...

@Pär: Självklart är ju att alla vill förbättra allt. Akut-behandlingar är ju emellertid både dyra och lönande, ofta samtidigt. Hur förhåller sig de satsningar ni vill göra till de problem David råkade ut för i vårdens organisation?