fredag, maj 06, 2011

Trafikforskare sågar förslaget om enhetstaxa

Trafikforskaren Göran Tegnér säger i en intervju till SR Göteborg i dag att ”Det blir färre resor och lägre intäkter. Man tappade åtta procent resor och tolv procent intäkter" - vilket Tegnérs egna utredningar visar. Vidare säger han att ”Det är alltid svårt att konkurrera med vård, skola och omsorg. Att subventionera friska kollektivresenärer och rika heltidsarbetande med billiga taxor, och ta pengarna från vård, skola och omsorg, det tycker jag är lite märkligt.” Tegnér föreslår istället enklare zonindelning med 5 till 10 betalzoner i regionen.

Folkpartiet har fört förslaget som bygger på ett antal zoner, som inte kopplar till kommuner. Våra krav på ett framtida prissystem är att det ska vara enkelt för resenären, lätt att använda och att du som resenär i förväg ska veta vad det kostar att åka. Det blir både dyrt med en enhetstaxa och färre resor i kollektivtrafiken. Det kan sammanfattas med att du inte ska lägga din röst på MP, S och V i omvalet till regionen. Rösta med Folkpartiet och Alliansen. GP:s ledarsida skriver i dag om enhetstaxan och ledaren är helt klockren.

Inga kommentarer: