onsdag, september 21, 2011

På besök hos Eductus

Igår var jag hos Eductus i Göteborg för att prata om liberalism och om folkpartiets politik inför deras SFI-studenter. Eductus jobbar bland annat med matchning, rekrytering, integration, omställning och bedriver utbildning. Det blev givande och intressanta samtal. Tyvärr räckte inte tiden till för alla frågor. Men jag var först ut av partierna – så jag hoppas att frågorna kan ställas vid kommande politikermöte eller dyker upp i andra forum.

Efter föredraget pratade jag med Petter Carolusson, Senada Ljutic och Diako Sheikh Aghaei om den nya etableringsreformen och om vad som kan förbättras. Etableringsreformen, som är den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 år, har nu varit i kraft under sju månader och det är viktigt att följa upp reformen och att lyssna på dem som arbetar med frågorna dagligen.

Hela tanken med etableringsreformen är att det är jobb och kunskaper i svenska som är nycklarna in i det svenska samhället. Nyanlända ska, utifrån sina förutsättningar, få professionellt stöd under etableringstiden och kännedom om rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige

I går presenterades också regeringens budget för 2012 som innehåller viktiga förbättringar. Nu ökas de ekonomiska incitamenten till att arbeta, genom att man får bibehållen ersättning, om man förvärvsarbetar inom ramen för sin etableringsplan. Helt rätt väg att gå – det ska löna sig att arbeta.

För övrigt ett roligt initiativ från Eductus – andra borde följa efter.

Klippet som visas i presentationen kan ses här.

Inga kommentarer: