onsdag, augusti 24, 2011

Möte med stadsdelsnämnden

I går var det dags för SDN Örgryte-Härlanda första sammanträde efter sommaren. Mötet dominerades av den ekonomiska situationen för stadsdelen (alla stora sektorer går med underskott). Åtgärderna som nämnden fattade beslut om tidigare i våras har ännu inte givit resultat eller utförts. Nästa sammanträde kommer nya åtgärder att föreslås och det är ett måste för att få en ekonomi i balans.

På mötet röstade vi också om inriktningen för nästa års budget. Föga förvånande vann majoritetens inriktningsförslag. Vi ska ändå försöka driva på i de frågor som vi gick till val på. Där kan nämnas ökad frihet att välja för äldre inom hemtjänsten samt satsningar på förskola och skola. Vi vill exempelvis se att stadsdelen driver på för att vi ska få ansöka om att starta en spetsutbildning på någon av våra grundskolor. (Alliansens förslag kan läsas här)

Ett annat område är att stärka närdemokratin och förbättra dialogen med våra invånare. För delaktighet och inflytande i samhället är avgörande för en bra folkhälsa. På den öppna delen av mötet fick vi frågor av två miljöintresserade personer som undrade om biltrafiken på Danska vägen och om luftkvalitén i stadsdelen. Sådant behöver vi mer av.

Inga kommentarer: