onsdag, mars 30, 2011

Förskolepolitiken i Göteborg har havererat!

I dag presenterade Skolverket ny statistik över situationen på landets förskolor och för Göteborgs del är situationen väldigt oroande. Statistiken bekräftar också den verklighet som vi även ser i SDN Örgryte-Härlanda där både barngrupperna och köerna ökar. Enligt skollagen är vi som kommun skyldiga att ordna förskoleverksamhet inom fyra månader och sedan 1 juli förra året omfattas även 3-åringar av den allmänna förskolan. Ansvaret ligger hos stadsdelsnämnderna.

Antalet barn i svenska förskolor fortsätter att öka, vilket är positivt, så även i Göteborg. Men här brister prognoserna och utbyggnadstakten av nya förskolor och avdelningar går för sakta. Det leder ofta till snabba akutlösningar som inte är bra för någon. Köerna till en plats fortsätter att öka och barngrupperna blir allt större, även stora barngrupper fortsätter att bli än större. Skolverkets statistik visar att 20 procent av förskoleavdelningarna i Göteborg har fler än 21 barn i barngrupperna. Även småbarnavdelningarna ökar kraftigt och i Göteborg har 24 procent av enheterna fler än 17 barn. Även antalet barn per pedagog är högt i Göteborg i jämförelse med storstäderna Malmö och Stockholm. Den här utvecklingen bidrar inte till att förbättra kvalitén inom förskolan. Majoritetens politik har misslyckats.

Helene Odenjung skriver om den nya statistiken på sin blogg och fler inlägg om situationen i förskolan finns på FP:s SDN-blogg.

Inga kommentarer: