torsdag, augusti 28, 2008

Välkomna satsningar på forskning!

Jag är stolt över denna historiska investering på forskning som regeringen idag presenterade i Uppsala. Sverige behöver satsningar på högre utbildning och forskning för att landet ska klara globaliserings framtida utmaningar. Äntligen får vi även ett slut på långa och resurskrävande ansökningsprocesser. Forskare ska forska, inte vara byråkrater.

I den kommande forskningspropositionen behövs fler satsningar på kvalitet och akademisk frihet måste bli ett centralt fundament. Det är dags för satsningar på spetskunskap och för att lyckas med det behövs färre lärosäten i Sverige.

Inga kommentarer: