fredag, september 11, 2009

Högskolor ska konkurrera genom hög kvalité!

Igår presenterade regeringen förslaget om att det nu införs avgifter för studenter utanför ESS-området. Jag tycker att förslaget är fullt rimligt. Speciellt med tanke på att utbildning idag är en del av internationell marknad och där tycker jag att Sverige ska vara ledande. Om jag fick välja mellan att studera på en gratis utbildning med sämre kvalité eller på en utbildning med bättre kvalité och fick betala för mig, skulle jag välja det sistnämnda.

UNTs ledarblogg
argumenterar väl idag för denna linje. Avgiftsfritt är inte detsamma som ”gratis”, någon får alltid i slutändan betala och någon drabbas. Jag kan bara instämma i högskoleministerns resonemang om att svenska universitet och högskolor ska konkurrera genom att hålla hög kvalitet inte genom att erbjuda gratis utbildningar. Det finns en anledning till varför studenter världen över söker sig till utbildningar som håller världsklass och den är rätt uppenbar.

Klas Herman, ordförande i SFS, menar att förslaget hotar alla studenter i Sverige. Han är bara naiv. Utländska studenter är en tillgång, inget snack om saken. Men stipendier och andra former av finansiering är en bättre lösning än att försämra utbildningskvalitén på våra lärosäten.

Inga kommentarer: