tisdag, september 01, 2009

Skolk är dyrt och ska bekämpas

Göteborg har under en längre tid haft problem med frånvaro bland våra gymnasieelever. Förra hösten införde Göteborgs stad som första kommun i Sverige skolk-SMS till föräldrar med elever under 18 år. Förslaget kom på initiativ från FP, M och KD i Utbildningsnämnden och gav resultat direkt. Vi ville gå än längre och även skriva in skolk i terminsbetygen, men det var för mycket för majoriteten.

Siffror från skolverket visar med all tydlighet behovet av att bekämpa skolket i våra skolor och samverka mer över gränserna. Det gör inte speciellt mycket om man missar två eller fem lektioner. Men längre frånvaro signalerar ofta att det finns problem och risker som måste tas på allvar. Prislappen för elever som hamnar på glid och i ett utanförskap är framräknat av ekonomer till ett genomsnitt på 12 till 15 miljoner kronor per elev. Det är pengar som borde och kan investeras i förebyggande arbete på våra skolor om socialdemokraterna bara vågade göra något åt det.

Inga kommentarer: