torsdag, september 03, 2009

Avskaffa Las!

Folkpartiet vill luckra upp arbetsrätten. Partiet hotar med lagstiftning om inte arbetsmarknadens parter kommer överens om lättnader i las och hårdare regler för stridsåtgärder, det skriver SvD idag som tagit del av några förslag inför vårt landsmöte i höst. Jag välkomnar en modernisering av arbetsrätten.

När jag kommer vara ombud för Liberala studenter på landsmötet i november kommer jag argumentera för att lagen om anställningsskydd (Las) ska avskaffas. Den leder till att de som redan har ett arbete skyddas och de som står utanför arbetsmarknaden får svårare att ta sig in. Den motverkar en mer flexibel arbetsmarknad. Regeringens globaliseringsråd presenterade en rapport tidigare i år, där ett av förslagen var just att det ska införas undantag från las för anställda vars kompetens företaget behöver. Det är en bra väg att gå.

Framtidens arbetsmarknad bör präglas av öppenhet, dynamik och gränsöverskridande. Tryggheten bör ligga i möjligheten att byta jobb lätt, inte i att behöva vara kvar på samma jobb större delen av livet. För det behövs en förändring mot mindre rigid lagstiftning kring anställning. En början kan vara att luckra upp Las.

Inga kommentarer: