söndag, augusti 10, 2008

Krig...

Ryssland har gått in i Georgien med omfattade väpnade styrkor. Den folkrättsliga definitionen av krig är 1000 döda i strid. Det är en siffra som har nåtts och passerat. Långt har historien gått sedan officiella deklarationer av krig delades ut för att starta ett krig. Idag definieras dem efter siffror som representerar döda soldater och civila.

Efter en dag har det som började som en kris i en utbrytarprovins blivit ett klar definierat krig mellan ryssland och Georgien. Rysslands hyckleri i frågan om utbrytarprovinser är total. De hävdar att Sydotsetsien bör får vara självständiga, men samtidigt för det en hård politik för att behålla Tjetjenien och Nordostesien i Ryssland. Georgien är på väg uppåt och framåt med den reformvänliga politik som på senare år förts av Michail Shakasvilli efter Rosenrevolutionen.

Medlemmar från Liberala studenters Georgien grupp Karin Brissman från LS Malmö och 1:e vice ordförande Daniel Andersson var i maj nere som officiella valobservatörer i en internationell mission under SILC:s flagg. Gruppen kunde observera parlamentsvalen i de flesta av Georgiens regioner och även om det förelåg vissa diskrepanser så var valen och resultaten giltiga; det förelåg fria och rättvisa demokratiska val. Dessa val indikerade starkt på en vilja att fortsätta den inslagna reformpolitiken som främst företräds av President Shakasvilli.

Liberala studenter ser nu med förfäran på hur ett krig bryter ut mot en ung och växande demokrati, en demokrati som kanske fortfarande kryper fram men som behöver tid, fred och stöd för att lära sig gå och förhoppningsvis börja springa. Det vi vill se är ett stöd för Georgien, ett slut på stridigheterna och inget annat än en full reträtt från Rysslands sida.

Tragiskt nog är detta ytterligare ett tecken på den maktpolitik som ryssland på senare år börjat för gentemot omvärlden. Energipolitiken som slår hårt mot dem som är beroende av den ryska energin är bara ett av många medel de använder sig av och nu fullskaliga invasioner mot ett fredligt land de tidigare åderlåtit med tullar och importbojkotter. Kanske är även detta ett tecken på att Europa inte bör bli allt för beroende av rysk energi och gas, med andra ord ingen gas ledning på östersjöns botten, inte utan fred, begränsning av trupplaceringar på den europeiska kontinenten, inte utan en annan mentalitet i Moskva

Inga kommentarer: