lördag, juni 06, 2009

Ja till Europa!

Samarbetet i Europa gör Sverige rikare, vår omvärld tryggare och ger oss möjlighet att lösa gränsöverskridande problem. Fred, god miljö, trygghet och tillväxt klarar vi bättre genom EU-samarbetet. Den ekonomiska krisen slår nu hårt mot hela Europa. För ett exportland som Sverige är det extra viktigt att handeln och samarbetet inom Europa fungerar. Folkpartiet säger ja till euron. Ja till mer samarbete för säker mat. Och ja till ett europeiskt FBI för att bekämpa grova brott. Vissa partier säger nej till Europa. Andra säger nja. Folkpartiet säger ja till Europa.

Rösta imorgon och gör det för Europa! Rössta med Folkpartiet liberalerna!

Inga kommentarer: