onsdag, juni 10, 2009

Kårobligatoriet är avskaffat!

Riksdagen har just röstat för avskaffandet av kårobligatoriet. För oss i Liberala studenter är det en fantastisk dag. Detta är en historisk frihetsreform. Att även studenter nu ska få åtnjuta föreningsfrihet är sannerligen något att fira. Att vänsterpartiernas företrädare idag har gått ut och motsatt sig detta, och att de röstar mot frihetsreformen i riksdagen, är beklagligt. Även de borde kunna inse hurpass mycket mer legitimt och sunt studentinflytandet blir när det bygger på frivillighet. Och Uppsalas nationsliv har bevarats genom skattelättnader, så inte heller Uppsalas kårföreträdare behöver oroa sig så mycket som de gör. Ikväll skålar jag i champagne för studenternas föreningsfrihet, och hoppas många gör det med mig!

Inga kommentarer: