torsdag, juni 11, 2009

Lasse har gjort Sverige bättre!

Lasse har under decennier som ledande företrädare för folkpartiet liberalerna gjort stora insatser för liberalismen och för Sverige. När han nu lämnar regeringen gör han det som en av Sveriges mest erfarna politiker. Inte minst har han under Alliansregeringen, som han dessutom var med och födde, genomfört flera viktiga reformer som jag har applåderat i min roll som ordförande för Liberala studenter; historiska rekord satsningar på forskning, ESS placering i Sverige och avskaffandet av kårobligatoriet. Samtidigt har han påbörjat flera viktiga reformer som nu behöver tas i hamn av en ny minister, inte minst tänker jag på Autonomiutredningen som har ett flertal spännande förslag, som skulle stärka Sverige som utbildnings- och forskningsnation.

Det är bara att lyfta på hatten och tacka för insatserna!


Svd1234DagenDN123Expressen23GP23Aftonbla2 Gp2

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ja Lasse L lyckades med det som vi i Folkpartiets studentförening, som det hette på den tiden, stred för från mitten av 70-talet: Att få bort kårobligatoriet. Att han lyckades med det och mycket annat skall han ha stort tack för.

Pär Gustafsson sa...

Precis! Han började sin karriär med att vilja ha bort tre kollektiva anslutningar; till SAP, Kyrkan och Kåren. Han kan vara nöjd!

Elizabeth sa...

Han har gjort en veldig bra jobb! Hvem tror du overtar som minister?