onsdag, oktober 01, 2008

Anmält SR P4 Göteborg till granskningsnämnden

Idag på kommunstyrelsen meddelade den avgående Göran Johansson (s) att han vill få två ordförandebeslut prövade av stadens jurister, vilket även GP uppmärksammar. Jag har full förståelse för att han vill få vänsterns och miljöpartiets anklagelser utredda.

Jag har idag också varit inne på samma linje. I SR Göteborgs sändning från programmet Radiohuset så diskuterades bland annat Göran Johansson (s) avgång som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Diskussionen som fördes var varken opartisk eller saklig. Snarare stred det mesta i diskussionen mot gällande sändningstillstånd, enligt min tolkning. Därför har jag som privatperson precis anmält inslaget till granskningsnämnden för jag tycker att det behöver prövas.

Inga kommentarer: