söndag, oktober 12, 2008

Debatterar kårobligatoriet i Halmstad...

Idag kan man läsa när jag och Natalie Hägerholt ger svar på tal på debattsidan i Lokaltidningen Halmstad.

"Principiellt tycker jag att det är fel med ett tvång att vara medlem i kåren", säger Rektor Romulo Enmark kort, sedan ägnar han knappt 2000 tecken åt att förklara varför det är dåligt att ta bort kårobligatoriet. Som liberaler förundras vi gång på gång över människors ignorans inför de mänskliga rättigheterna och demokratins grundpelare. En stark demokrati bygger på frivilligt deltagande och rätt att själv avgöra vilka föreningar man ska ingå i.

Precis på samma sätt som det är fel att tvångsansluta människor till facket eller till politiska partier är det fel att tvångsansluta studenter till kåren. Kårens demokratiska underskott förtydligas än mer i ljuset av att det var ca 3 procent av Halmstads studenter som deltog i förra kårvalet. Nationellt ligger denna siffra på 5-12 procent och därmed kan man konstatera att studenternas deltagande i kåren är minimalt. Detta är att jämföra med att över 80 procent deltog i riksdagsvalet 2006.

Vi är övertygade om att studentinflytandet kommer att fungera även utan ett kårobligatorium, eventuellt kommer det till och med stärkas då man slipper tvångsrepresenteras i olika styrelser. Man ska inte glömma att vissa faktiskt röstar med fötterna i kårvalet, de stannar hemma för att visa sitt missnöje.

Natalie Hägerholt, LUF Halland
Pär Gustafsson, ordförande Liberala studenter

Inga kommentarer: