måndag, oktober 20, 2008

Ranking behövs!

Vi behöver stärka kopplingen mellan akademisk grundutbildning och forskning. För att nå dit behövs ett nytt system som fördelar pengarna mellan utbildningarna. Tanken med det nya systemet är att de bästa universiteten och högskolorna får större resurser jämfört med de säten som presterar sämre.

Det kommer att leda till en bättre konkurrens och att mindre högskolor specialiserar och nischar sig. Förutom att själva systemet förändras behövs samtidigt ökade resurser överlag. Omfördelningssystemet kommer att leda till bättre utbildning för oss studenter.

Till detta ska det kopplas ett rankingsystem, som kan hjälpa studenter att veta vilken utbildning som är bäst för dem. Jag har alltid gillat öppna jämförelser och tror att blivande studenter kan fatta rationella och kloka beslut med hjälp av rankingsystem. Det kommer att fungera precis på samma sätt som när man ska köpa en ny dator eller studielitteratur.

Personligen tycker jag att det är studieprestation och akademisk nivå på utbildningen som ska ligga till grund för rankingen, sen hur Högskoleverket löser det praktiska lägger jag mig inte i.

Vi behöver fler högklassiga utbildningar i Sverige, gärna som håller världsklass. För att nå dit behöver vi förändra en hel del och det händer faktiskt nu. 2010 kommer förhoppningsvis det nya systemet på plats och vi kommer snart att se de positiva effekterna. Att inte vilja testa något som tidigare inte har prövats (som är SFS hållning) – tycker jag bara är tråkigt. Hur kan man veta hur det blir – om inte har prövat?

Jag debatterar idag frågan i Metro tillsammans med Moa Neuman ordförande i SFS. Även om vi inte håller med varann (och LS starkt kritiserar hennes organisation) - så ha jag alltid trevligt ihop med henne, vilket bilderna kanske skvallrar om.

Inga kommentarer: