torsdag, oktober 23, 2008

Historisk satsning på forskning!

Regeringens satsningarforskning kommer att lyfta Sverige. Att vi redan under nästa år kommer att nå 1-procentmålet gör mig oerhört glad och stolt. Detta är första gången det investeras så mycket i forskning sedan den förra borgliga regeringen styrde Sverige.

Satsningar på medicin, teknik och klimat är alla strategiskt viktiga. Forskning på dessa områden är det självklara steget om mänskligheten ska klara av att möta klimatförändringar och pandemier med styrka.

Förutom ökat stöd till grundforskningen och förändring av resursfördelningen välkomnas även inriktningen mot innovationer, då forskningen också måste leda till nya jobb. Decennier av socialdemokratiskt ointresse av vetenskapen är slut - nu väntar omstart och ett lyft för Sveriges högre utbildning som stärker vår konkurrenskraft.

Inga kommentarer: