onsdag, oktober 01, 2008

Dags att lösa ingenjörsbristen

Regeringen har nu utsett ledamöter till den tidigare aviserade delegationen som ska arbeta för att undvika en framtida ingenjörsbrist. Gruppens ledamöter är en rad storheter som besitter både kompetens och kvalité. Delegationen har en viktig uppgift framför sig, inom en snar framtid kommer det saknas ingenjörer, behovet ökar - samtidigt som allt färre elever söker till de natur- tekniska utbildningar på gymnasiet. Utvecklingen måste brytas och delegationen är en bra start på det arbetet.

Ett annat problem om vi vänder på myntet är att matematikkunskaperna under lång tid har försämrats. Jag är den förste att medge att skolan skulle ha ställt högre krav på mig och mina kunskaper i matte. Ämnet måste lyftas fram, insatserna sättas in tidigare och kraven måste bli högre. Skönt att vi har en regering som gör något åt det.

Inga kommentarer: