tisdag, juli 22, 2008

Högskolepersonal hotas allt mer

Hot mot forskare, lärare och övrig personal på högskolenivå blir allt vanligare visar en rundringning som SVD har gjort. Säkerhetsarbetet brister menar experter. Öppenheten på våra högskolor och universitet är något vi ska värna om. Samtidigt måste vi även ha förståelse för att våra lokaler för den högre utbildningen är som vilken arbetsplats som helst. På min arbetsplats och de jag har varit på tidigare har ingen utomstående kunnat klampa in hur som helst. Här finns det betydligt mer att göra i högskolevärlden.

Mörkertalet om hot och utpressning är säkert som på många andra områden stort, därför ska alltid personal och studenter se till att anmäla om de själva blir utsatta eller har kunskap om något som hänt. Sveriges lärosäten har jämfört med grundskolan oerhört lättare att kasta ut studenter som missköter sig, när så händer hoppas jag att man gör det.

Inga kommentarer: