tisdag, november 11, 2008

Studentinflytande kräver frivilliga studentkårer

Idag svarar jag tillsammans med Henrik Johansson och Ola Grimsholm i en replik på VK debatt, Uppsala studentkårs ordförande att vårt tydliga ställningstagande mot dessa kollektivistiska idéyttringar bygger på tanken att alla föreningar ska leva av egen kraft, ha frivilliga medlemmar anslutna till sig i en fortsatt debatt om kårobligatoriet.

Inga kommentarer: