fredag, november 21, 2008

Bra liberalt inlägg om IPRED

Madeleine Sjöstedt (fp) kulturborgarråd i Stockholm skriver idag om IPRED-lagstiftningen i Aftonbladet och menar att internet är något av det största som hänt mänskligheten och vi måste förhålla oss till detta på ett öppet och konstruktivt sätt. Utvecklingen är något som måste bejakas och hon menar att utgångspunkten ska inte vara hur man kan förhindra fildelning, utan hur man kan skapa en lagstiftning som både gynnar den kulturexplosion som fildelningen innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen. Jag kan bara instämma i debatten och lagförslaget som nu ligger är betydligt hårdare än förslaget från EU. Det behövs förändringar innan det kan antas. Den personliga integriteten får inte sättas på spel.

Inga kommentarer: