måndag, november 24, 2008

Odenjung evakueras

I skrivande stund evakueras min chef Helene Odenjung och hennes sekreterare Rosemarie från sina rum på Gustaf Adolfs torg. Förklaringen är det är massor av fukt i en av väggarna som vetter mot Statskansliet lokaler där de två sitter. De flyttas nu till fp-kansliets andra avdelning här i huset. Kvar i västra vingen blir vi tjänstemän. Det mest tragiska i detta är att Helene under en längre tid har varit krasslig och haft en konstant förkylning. Nu har vi troligtvis svaret på frågan som länge har ställts; fukt och mögel. Nu ska hela väggen bytas ut i detta så annars fina gamla hus.

Inga kommentarer: