onsdag, mars 04, 2009

Konkurrensutsätt CSN!

Idag debatterar jag CSN:s framtida roll med Moa Neuman från SFS i Lundagård. Jag tycker att banker kan ta över mycket av den verksamhet som CSN idag bedriver och anser att verksamheten kan konkurrensutsättas. Tillsammans med ett mer individuellt studiemedelssystem skulle det möjliggöra för fler studenter att finansiera sina studier genom arbete och förmånligare lån. Det händer mycket, men finns fortfarande mycket kvar att göra på det högskolepolitiska området. Hoppas att Studiesociala utredningen landar som mig och Liberala studenter i frågan om CSN.

Inga kommentarer: