tisdag, mars 17, 2009

Proppen är överlämnad!

Igår lämnade regeringen över propositionen, Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande. Syftet med förändringarna är att avskaffa kårobligatoriet och införa ett modernt system för studentinflytande. Som jag har väntat!

Studentinflytandet i Sverige måste bli mer individuellt, så att varje student kan känna sig delaktig. Vilket jag tror är en förutsättning för att lyfta intresset bland landets studenter. Sen tror vi också att studentinflytandet måste bli mer lokalt, att decentralisera och individualisera dagens system kommer att göra inflytandet gott. Jag tror att lokala lösningar är det bästa, att på nationellnivå bestämma hur allt ska vara tror jag är helt fel väg att gå. Samtidigt läggs ett större ansvar på studenterna, vilket jag välkomnar. Det är också bra att att universiteten och högskolorna också får ta ett större ansvar, vilket jag tror gynnar alla. Innan sommaren väntas beslut i riksdagen och lagändringarna väntas träda i kraft den 1 juli 2010. Som jag ska fira. Champangen ligger redan på kylning. Vilken frihetsreform.

2 kommentarer:

Barack Gater sa...

Den enda problematiken som kvarstår att lösa är den låga ersättning som har föreslagits, vilken kommer att vara förödande för landets studentkårer.

Pär Gustafsson sa...

Jag tycker att kårerna ska vara glada över att man faktiskt får ett bidrag samt att nationerna får behålla sin skattefrihet.

Bedriver kårerna en verksamhet som uppskattas och som medlemmarna vill vara en del av kommer dagens medlemmar fortsätta ansluta sig som fria studenter också. Nu kan äntligen kårerna företräda sina medlemmar.

Det är dags att debatten efter kårobligatoriet kommer igång. Sluta gnäll och tro på er verksamhet. Det gör jag.