söndag, mars 29, 2009

Modernt studentinflytande väntar

Att studentinflytande implicit har kommit att handla om makt och inte om kvalitet förklarar en stor del av egenskaperna och bristerna hos dagens system. Därför är förslaget från regeringen nu välkommet. Det är en seger för friheten och inte minst för föreningsfriheten i Sverige, som under lång tid har varit satt på undantag. Ett avskaffande kommer också att bidra till att kårerna nu kan lyfta blicken mot framtiden och börja fundera över hur framtidens studentinflytande ska se ut. Den debatten väntar jag redan på. Det skriver jag idag på GT debatt.

Inga kommentarer: