fredag, augusti 27, 2010

Svenska folket gillar inte LO:s smutskampanj

Demoskop har på uppdrag av Timbro intervjuat över 1600 människor, varav knappt 400 var LO-medlemmar om fackets smutskampanj av regeringen. Undersökningen visar att 60 procent av svenska folket uppfattar affischerna negativt och endast två av tio tror att kampanjen är till hjälp för Socialdemokraterna. 62 procent anser även att det var fel av LO att lägga pengar på kampanjen. Det skriver Eva Cooper på sin blogg. Mycket intressant läsning. Redan förra valet röstade nästan hälftens av LO:s medlemmar på något av Allianspartierna - att döma av LO-kampanjen kan den andelen öka. Bra. Facket behöver släppas fritt - det skulle både arbetsmarknaden och fackens medlemmar må bättre av.

Inga kommentarer: