tisdag, augusti 24, 2010

Inför arbetskraftsstipendier i Sverige

Statsrådet Tobias Krantz för idag fram förslaget att utländska studenter ska kunna få gratis utbildning i Sverige om man förbinder sig att stanna här och jobba ett par år efter examen. Tanken är att arbetskraftsstipendierna ska vara ett komplement till de två stipendiesystem som redan finns på plats för dels studenter från biståndsländer och dels för duktiga studenter från övriga världen. Det är inte rimligt att svenska staten finansierar gratis utbildning till studenter som efter examen lämnar landet och vi förlorar viktig kunskap och investeringar.

Förslaget är väldigt bra och lyckas man etablera en samverkan mellan näringsliv och universitet och högskolor kan det bli en riktigt bra paketlösning som på sikt kan bidra till att Sverige står sig starkare i en allt mer globaliserad värld.


2 kommentarer:

Mikael sa...

Hej!.

Jag tycker att vi skall satsa på våra svenska studenter i första hand. Vi har massvis med duktiga svenska studenter, men även massvis...vi talar över 15.000 nyutexaminerade eller relativt nyutexaminerade arbetslösa unga akademiker.

Trots att de både investerat i högre utbildning, men även sökt och fortfarande söker jobb, så lyckade de inte få jobb någonstans på hela arbetsmarknaden.

Detta framkommer tydligt i SACO rapporten "Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem".

Ni i FP bör läsa denna rapport innan ni uttalar er eller gör några nya utspel. Eller är det kanske som så att det brister rejält i läskunnigheten bland många Folkpartister och en del andra allianspersoner.

Vi skall inte kasta bort våra egna nyutexaminerade eller relativt nyutexaminerade unga akademiker. Svenskarna måste prioriteras i Sverige, något annat vore både ansvarslöst och omdömeslöst.

Svenskarna skall inte behöva riskera att bli en minoritet
i sitt eget land därför att
politikerna vill driva en farlig
och ansvarslös väg vad gäller det
"mångkulturella experimentet".

När svenskarna märker att de inte längre är välkomna i sitt eget land
så återstår det bara för dem att göra som Karl-Oskar och Kristina i utvandrarna, nämligen att utvandra till Amerika. Eller så får vi väl utvandra till Kanada eller Australien där vi inte är så hatade som vi är i vårt eget land.

Pär Gustafsson sa...

Mikael jag håller med dig om att vi behöver satsa mer på den högre utbildningen i Sverige.

Folkpartiet har i regeringen rekordsatsat på den högre utbildningen. Under den kommande fyraårsperioden blir resurstillskottet närmare 15 miljarder kronor och det statliga stödet kommer att nå en permanent förstärkning om 5 miljarder kronor.

Bara tillskottet under 2009 var större än hela den förstärkning som den senaste socialdemokratiska forskningspropositionen innebar.

Omfattningen av regeringens satsningar är större än summan av alla propositioner under perioden 1994-2006, det säger något om vår syn på den högre utbildingen och om behovet som finns inom forskningen i Sverige. Ökningarna är i internationell jämförelse bland de största i världen.

Avslutningsvis. Nej svenskarna riskerar inte att bli en minoritet i sitt eget land. Vi behöver fler som kommer till Sverige och bidrar till vår välfärd och utveckling! Jag är född och uppvuxen i en mångkulturell stadsdel i Göteborg och det har bara stärkt mig som person samt i min uppfattning om behovet av ökad arbetskraftsinvandring.

PS. Har läst rapporten.