tisdag, augusti 24, 2010

Göteborgarna vill ha FP:s skolpolitik

Lärarnas riksförbund presenterade idag sin rapport, Skolan och valet 2010. Rapporten är en väldigt intressant läsning och borde slå ner som en bomb hos socialdemokraterna i Göteborg.

För lärarfackets undersökning visar att väljarna har betydligt större förtroende för folkpartiets skolpolitik än för den som förs i landets andra stad av socialdemokratin. Den visar också att 94 procent av väljarna inte tycker att eleverna får en likvärdig utbildning över staden och 69 procent anser att skolan får för lite resurser. Det var också det budskapet som mötte utbildningsnämnden i dag när LR firade skolans dag och bjöd på tårta. Företrädare för facket passade också på att påminna oss ledamöter och ersättare att Göteborg är sämst i klassen när det kommer till hur låg skolpengen är i förhållande till andra kommuner. LR har självklart helt rätt.

Historiskt har staden haft en väldigt låg skolpeng och den är inte öronmärkt. Det ställer till med problem både för likvärdigheten både inom och mellan stadsdelar – men också i hur resurserna fördelas. Den nuvarande resursfördelningsmodellen har havererat och behöver bytas ut. Till detta ska läggas att skolan länge har varit i stryklass och används som budgetregulator både här och där. Denna utveckling har bland annat bidragit till vikande kunskapsresultat. Listan kan göras lång.

Skönt att det som vi i opposition länge kritiserat det rödgröna styret för – nu på allvar får genomslag i opinionen. Men mest förvånad blev jag när ansvarig socialdemokrat, Ann Lundgren, skulle förklara varför skolpengen är så betydligt lägre i Göteborg än i andra jämförbara städer. Till SR säger hon ”Det handlar om att den borgerliga regeringen har sänkt statsbidragen och vi har varit tvungna att prioritera grundskolan och framförallt förskolan istället.” Liknande svar ger Ann till TV4.

Vi alla andra vet att regeringen har satsat stora summar på skolan, bland annat genom riktade statsbidrag till kommunerna. Dessa har tyvärr Göteborgs Stad inte varit så duktiga på att söka. Skolpengen i Göteborg har varit låg under flera år (det var den redan under förra mandatperioden), det är ingen nyhet. Socialdemokraterna har valt att satsa på annat än skolan. Det är den bistra verkligheten.

Folkpartiet vill förutom att satsa mer resurser på förskolan, grundskolan och gymnasieskolan också öronmärka resurserna. Det skapar en likvärdig skola och förutsättningar för fantastiska lärare att göra sitt jobb. Läs mer om vad vi tycker om skolan.

Fler bloggar: Jacob,

2 kommentarer:

samikorpela sa...

Pinsamt av S att uttala sig på det sättet när alla vet att Alliansen med Folkpartiet i spetsen satsar och arbetar väldigt mycket för skolfrågorna. Skolan är viktig - låt oss därför sätta ett parti i ledningen som förstår sig på det området.

Sture Eriksson sa...

Skoldebatten behöver en omstart där fakta accepteras I stället för att sopas under mattan. DIVERGENSPRINCIPEN och dess konsekvenser bör stå i centrum likaväl som den svåra INDIVIDUALISERINGSFRÅGAN.