fredag, augusti 20, 2010

Behåll kärnkraften och så behåller vi jobbenUtsläppen av växthusgaser i atmosfären får förödande konsekvenser för klimatet på vår planet. Om detta råder idag stor enighet. Ska uppvärmningen kunna hejdas måste vi agera snabbt med effektiva lösningar. För att vi ska kunna minska vår klimatpåverkan de närmaste decennierna måste Sverige satsa på energi som inte genererar växthusgaser.

De senaste årtiondena har forskningen gått starkt framåt på kärnkraftsområdet, både vad det gäller säker slutförvaring av avfallet och driftsäkerhet i nya reaktorer.
Vi får akta oss för att leva kvar i gamla föreställningar om kärnkraftens förutsättningar. Kärnkraften har stor potential att utvecklas vidare. Det har redan länder som Storbritannien, Frankrike och Finland insett då de väljer att satsa på ny kärnkraft.

Inga kommentarer: