söndag, augusti 08, 2010

FP vill satsa en halv miljard på elevhälsan

Idag sommartalade Jan Björklund inför ett fullsatt Societetshus på Marstrand. Efter talet presenterade han rapporten Tryggare skola som innehåller fem förslag hur vi får en skola där alla elever känner sig sedda, är trygga och mår bra. I sitt tal nämnde han två av förslagen.
  1. Utbildningsnämnden i en kommun ska kunna bestämma att föräldrar ska närvara i skolan, detta ska kunna ske om elever som vid upprepade tillfällen och trots tydliga insatser från skolans sida stör verksamheten.

  2. Det andra förslaget som Jan nämnde var en utbygg elevhälsa. I den nya skollagen stärks elevhälsan. Folkpartiet vill nu gå vidare under den kommande mandatperioden och rikta ytterliggare statsbidrag till elevhälsan. Fullt ut innebär satsningen ett tillskott på en halv miljard.
Våra skolor måste bli trygga både för elever och för personal. För att nå dit krävs ett bättre förebyggande arbete, det handlar om en bra elevhälsa och om insatser mot mobbing. I Göteborg behöver vi exempelvis evidensbaserade antimobbingprogram på alla skolor. Det säger tyvärr Socialdemokraterna nej till. Men lärarna måste också kunna sätta in åtgärder om insatser och stöd inte fungerar. Föräldrarna måste involveras. De allra mest utsatta barnen i samhället måste få det stöd och den hjälp som behövs för att de ska klara sin skolgång.

Sändningen på Bambuser blev bra bildmässigt – men tyvärr blev ljudet under all kritik. Men nu får vi se till att köpa in bättre utrustning som gör det möjligt att både erbjuda bra bild och ljud. Trots det dåliga ljudet såg mer än 130 personer direktsändningen. TV och radiobolagens tappning av ljud fick gå före oss. Det får ändå vara godkänt för vår första premiärsändning live – det kommer att bli fler.

I nyhetsflödet: AB, EX, GP, Svd, DN, GP,

Fler bloggare: Per, Nina, Dick, Rasmus,

Inga kommentarer: