torsdag, mars 18, 2010

Universitet med flitiga studenter ska gynnas

Statsrådet Tobias Krantz skriver på Newsmill om regeringens förslag till nytt kvalitetsutvärderingssystemet för högskolor och universitet som kommer att vara kopplat till pengar. Universitet och högskolor med flitiga studenter kommer att få mer resurser än andra säten. Jag tycker att det är helt rätt tänkt - det behövs mer av konkurrens. Kvalitén inom den högre utbildningen har länge varit eftersatt och den har under hela mandatperioden stärks av regeringen. Samtidigt behöver också självständighet för enskilda utbildningssäten kraftigt förbättras. Men det kan göras ännu mer och en garant för det är Alliansregeringen.

Inga kommentarer: