onsdag, mars 10, 2010

Betyg är en myndighetsutövning - lita på professionen!

Eva Holmén, ordförande för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg, har idag en väldigt bra insändare i GP om införandet att sätta betyg på lärare. Jag instämmer till fullo i hennes kritik. Hon lyfter bland annat fram den svåra vardagen som lärare redan befinner sig i med hot från elever och lärare vid exempelvis betygssättning. Arbetsmiljön blir inte bättre med att sätta betyg på lärare.
Hon ställer också den retoriska och berättigade frågan, "ska denna princip att betygsätta enskilda medarbetare i kommunen tillämpas på fler?"
Den frågan vill jag också ha ett svar på. Att sätta betyg är en myndighetsutövning, vilket lärarna är utbildade för. Rektorer sätter lönerna. Sammanfattningsvis lita på professionen. Jag tycker som Eva, kasta förslaget i papperskorgen!

Inga kommentarer: