måndag, mars 01, 2010

Incitament i utbildningspolitiken

Alliansregeringen har under den gångna mandatperioden genomfört flera kvalitetssatsningar inom den högre utbildningen och är av allt att döma inriktad på att fortsätta på den inslagna vägen. Vänsterpartiernas populistiska rop efter allt till alla inger emellertid inget förtroende. Det skriver jag tillsammans med Tobias Ahlqvist som är ordförande för Liberala studenter i Umeå på VK debatt idag.

Inga kommentarer: