måndag, mars 22, 2010

Storsatsning på kvaliteten i högskolan

Idag presenterade statsrådet Tobias Krantz förslaget till nytt kvalitetssäkringssystem inom den högre utbildningen. Förslaget kan sammanfattas med att det nya systemet stärker drivkrafterna för att uppnå högt ställda krav på resultat i utbildningarna. Utvärderingarna ska präglas av relevans, likvärdighet, transparens och förutsägbarhet. De universitet och högskolor som har utbildningar av hög kvalitet kommer också få ökade anslag och lärosätena väljer själva hur anslaget ska användas.

Förslaget är ännu ett viktigt skifte för att stärka Sverige som en nation med högre utbildning i världsklass. Perspektivet skiftar från hur lärosätena arbetar till vad som uppnås. Om utbildningarna inte håller måttet, exempelvis i relation till hur behovet ser ut på arbetsmarknaden, kan lärosätes examinationsrätt ifrågasättas och dras in. Förslaget är bra för kvalitén på landets utbildningar och för studenterna som investerar både tid och ekonomi i sina studier. För jag tror inte att det finns en student som efter några års studier med rejäla studieskulder vill inse att utbildningen man precis har avklarat - inte höll måttet. Miljöpartiet är kritiska mot förslaget. Men Lage Rahm från Göteborg verkar ha missförstått regeringens politik - men han kanske gillar att skjuta från höften.


Regeringen menar att de universitet och högskolor som uppnår en hög kvalitet i sina utbildningar uppmuntras och får en bekräftelse genom en ökad resurstilldelning. Det kan jag bara instämma i. Samtidigt ska det poängteras att förslaget inte innebär minskade resurser jämfört med i dag.

Sami.

3 kommentarer:

Christian S sa...

"För jag tror inte att det finns en student som efter några års studier med rejäla studieskulder vill inse att utbildningen man precis har avklarat - inte höll måttet."

Men det är ju precis det som kommer att hända med detta utvärderingssystem. Man mäter enbart kvaliteten på historiska data. Det är när man har skrivit sitt examensarbete och svarat på alumnenkäten som utbildningens kvalitet kommer att mätas. Konsekvensen är att du mäter kvaliteten på en utbildning som redan är avslutad. Hur kul är det att få reda på?

samikorpela sa...

Christian: skaffa en verklighetsanknytning. Börja nu inte tro att något utvärderingssystem kan utvärdera utbildningarna under tiden studenterna läser. Resultaten av utvärderingarna kommer alltid efteråt. Första årskullen med detta systemet kommer bara få svara på enkäter, redan nästa årskull kan läsa sig till hur utbildningen faktiskt är och hur t ex hur bra arbetsanknytning utbildningarna har som är något som motförslaget saknar helt.

Hemlige sa...

KTH förlorar 100 miljoner när alla högkvalificerade studenter med studiebidrag från sina hemländer försvinner - det kallar regeringen "storsatsning" Vi andra kallar det nyspråk.