onsdag, mars 17, 2010

Skolk är dyrt och frånvaron i klassrummen måste minska!

Runt 1 500 skolpliktiga elever i kommunala skolor och knappt 150 elever i fristående skolor var fullständigt frånvarande i minst en månad utan giltiga skäl i slutet av läsåret 2008/09.
Det skriver idag SvD som har tagit del av siffror från Skolverket. Samma verk har också låtit nationalekonomer räkna på vad det kostar att inte arbete förebyggande med skolkare. Kostnad är i genomsnitt 12 till 15 miljoner kronor per borttappad elev.

I Göteborgs Stad är situationen allvarlig och i utbildningsnämnden har vi i opposition lagt flera förslag för att komma tillrätta med frånvaron på våra gymnasieskolor, några har vi fått igenom (vi var först i Sverige att införa skolk-sms) – några återstår. Exempelvis förslaget om att skriva in olovlig frånvaro i terminsbetygen. Det är en tydlig och viktig signal till eleverna att de ska vara närvarande och att vi inte accepterar skolk. Att vara närvarande är faktiskt en förutsättning att tillgodogöra sig kunskap. Roger Haddad bloggar också om nyheten.

Inga kommentarer: