lördag, mars 13, 2010

Forskningsklimatet stärks med FP-förslag

Jan Björklund och Tobias Krantz presenterade idag flera förslag för att stärka Sverige som forskningsnation. Visionen är att Sverige ska bli ett lågskatteland när det gäller forskning och kunskap. Det välkomnas av Liberala studenter. Vi har länge argumenterat för att införa avdragsrätt för donationer till forskning. Självklart behövs det nya finansieringsmöjligheter för den högre utbildningen och forskningen, speciellt om man vill nå en högre utbildning i världsklass.

Förslaget innehåller också skatterabatter till utländska forskare och forskningsföretag samt ett särskilt riskkapitalavdrag. Bra förslag som kan göra skillnad i valet av var ett internationellt som svenskt företag förlägger sin viktiga utvecklings- och forskningscentrum. Se möjligheterna i framtiden och bejaka den allt mer globaliserade världen.

Fler bloggar som skriver om förslagen Rasmus, Agneta, Hans.

Inga kommentarer: