onsdag, februari 25, 2009

Obligatoriets avskaffande är historiskt – en frihetsreform!

- Ett avskaffande av kårobligatoriet är för mig och Liberala studenter en historisk frihetsreform. Sedan vår organisation grundades har vi kämpat för ett avskaffande och ett befriande av landets studenter från kårtvånget, säger Pär Gustafsson, ordförande i Liberala studenter.

- Det här är inte bara en efterlängtad seger för föreningsfriheten i Sverige. Den kommer också innebära att studentinflytandet vid våra högskolesäten kommer att kunna revitaliseras och få en välbehövlig injektion. Nu kan vi börja prata om framtidens studentinflytande, fortsätter Pär Gustafsson.

- Den här kampen är en av anledningarna till att jag engagerade mig politiskt. Principer betyder mycket och har ett stort värde inom politiken, och att regeringen nu lägger fram denna frihetsreform gör mig personligen både rörd och stolt. Den här dagen kommer jag att minnas, avslutar Pär Gustafsson ordförande Liberala studenter.

Inga kommentarer: