tisdag, februari 10, 2009

Debatten om kårobligatoriet

Martin Thulin, ordförande för Haga studentkår, slår sig än en gång för bröstet och förklarar hur bra hans studentkår är, i en kontrareplik till mig i GP. Jag är glad att debattera och det är självklart bra att han är nöjd med sitt arbete. Det är jag också med Liberala studenter (men det finns massor att förbättra). Vad Thulin missar är det oförlåtligt låga deltagandet i senaste kårvalet - som inte bara är dåligt i Göteborg, utan runt om i hela landet. Thulin och hans kollegor inom kårvärlden borde ta notis om det låga engagemanget för kårens verksamhet idag och inse att det är orimligt att vilja ha sin finansiering tryggad, oavsett arbetsinsats. Ett horribelt lågt resultat i kårvalet borde vara en väckarklocka för kåraktiva om bristande stöd och legitimitet.

Det är också viktigt att påpeka att studentinflytande faktiskt är möjligt utan ett kårtvång. Liberala studenter förordar bland annat ett införande av en studiebevakningspeng som studenten själv får förfoga över. Genom att öppna för att andra organisationer än kårerna kan företräda studenterna och bevaka deras intressen, och få ersättning genom ett pengsystem likt det för grund- och gymnasieskolan, finns möjligheter för konkurrens, valfrihet och förbättrad kvalitet. Kårerna bedriver en bra verksamhet som många intvingande medlemmar uppskattar – men systemet som allt bygger på har inget stöd. Kårobligatoriet måste avskaffas och jag hade hoppats på att kårvärlden har varit drivande i den frågan, istället för att hålla kvar vid något som både är omodernt och odemokratiskt. Släpp studenterna fria.

Inga kommentarer: