fredag, februari 27, 2009

Hur kan frihet vara odemokratiskt?

Blekinge tekniska högskolas kårordförande Joacim Pettersson har sagt till SR P4 att borttagande av tvånget att tillhöra en studentkår är "ett steg mot demokratin" och att "det skadar samhället", vilket gör mig oroad över herr Petterssons demokratisyn. I fritt samhälle ska varje enskild individ själv kunna välja vilka föreningar den ska ingå i, och vilka den ska stå utanför, det är en grundläggande demokratisk princip som varit satt på undantag i nästan 400 år i Sverige i och med kårobligatoriet. När det nu försvinner från och med 1 juli 2010 kommer äntligen landets studenter själva att få välja om de ska ingå i en kår och därmed privat bidra till studiebevakningen eller inte.

Eftersom det är en oerhört viktig del för landets studenter är det rimligt att tro att flertalet kommer att gå med i en kår och stödja den samhälleligt viktiga uppgiften, men skulle inte det ske och bara ett fåtal studenter väljer att gå med i kåren så kommer staten att gå in med medel för att täcka upp detta så att studentinflytandet blir intakt.

Jag kan bara inte fatta hur man kan tycka att detta borttagande av tvång kan skada samhället?

Hur kan frihet för studenter - någonsin vara ett hot mot samhället?

Jag tar gärna en debatt med dig om vad demokrati verkligen är, för du har verkligen ingen uppfattning om det överhuvudtaget.

Skäms herr Joacim!

Inga kommentarer: